Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

 •   2

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Information från verksamheterna, "Laget runt"

 •   5

  Redovisning av tillsyn kooperativen

 •   6

  Utvärdering fritidshem/pedagogisk omsorg i Pilgrimstad

 •   7

  Byggprojekt Gällö nya skola

 •   8

  Läxhjälp och andra statsbidrag

 •   9

  Avveckling Lärcentrum

 •   10

  Kvalitetsrapporten, nuläget

 •   11

  Ekonomi, nuläget

 •   12

  Återrapport Arbersmiljöverket

 •   13

  Återrapport Skolinspektionen

 •   14

  Systematiskt kvalitetsarbete, nuläget

 •   15

  Systematiskt arbetsmiljöarbete, nuläget

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   17

  Anmälan av kränkningsrapporter

 •   18

  Reflektioner från studiebesök, Trollskogens förskola

 •   19

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.