Hoppa över navigering

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Upprop

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående minnesanteckningar

 •   5

  Information från vård- och socialavdelningen kl. 9.10

 •   6

  Fika 10.00-10.30

 •   7

  Funktionshinderspolitiken kl. 10.30-11.15

 •   8

  Val till Europaparlamentet 9 juni 2024

 •   9

  Rapport från boenderåd samt brukarråd

 •   10

  Information från organisationerna

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.