Hoppa över navigering

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-11-23

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Föregående minnesanteckningar

 •   4

  Presentation av verksamhetschefer särskilda boenden kl. 9.05-09.30

 •   5

  Presentation och information från kommunpolisen, kl. 9.30-10.00

 •   6

  Fika 10.00-10.30

 •   7

  Information från vård- och socialavdelningen kl. 10.30-11.00

 •   8

  Frågor och önskemål från rådets ledamöter

 •   9

  Information från organisationerna

 •   10

  Rapport från boenderåd samt brukarråd

 • Pensionärs- och tillgänglighetsrådet godkänner följande datum för sina sammanträden under 2024: 22 februari 23 maj 3 oktober 5 december
 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.