Hoppa över navigering

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-05-25

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Föregående minnesanteckning

 •   4

  Information från vård- och omsorgsavdelningen, kl. 09.15- 09.45

 •   5

  Frågor/önskemål från ledamöter 09.45-10.00

 •   6

  Vägar och trafikfrågor, kl. 10.00-10.30

 •   7

  Fika 10.30-11.00

 •   8

  Återkoppling/nuläge volontärarbete

 •   9

  Information från organisationerna

 •   10

  Rapport från boenderåd

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.