Hoppa över navigering

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Upprop

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående minnesanteckningar

 •   5

  Kommunens beredskapsarbete 9:05-9:30

 •   6

  Information från vård- och socialavdelningen

 •   7

  Fika 10.00-10.30

 •   8

  Information från organisationerna

 •   9

  Rapport från boenderåd samt brukarråd

 •   10

  Gång- och cykelväg, Bräcke tätort 11:00-11:20

 •   11

  Energirådgivning 11.30-12.00

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.