Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

 •   2

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Översiktsplanen, nuläget

 •   5

  Organisationsöversynen, nuläget

 •   6

  NyföretagarCentrum

 •   7

  Kommundelegationen, nuläget rivningar

 •   8

  Lokala trafikföreskrifter/övervakning, nuläget

 •   9

  Försäljningsobjekt fastigheter

 •   10

  Vakansläget, hyreslägenheter

 •   11

  Åtgärder i ishallen, Bräcke

 •   12

  Norrlandsgatan 21, nuläget

 •   13

  Infrastrukturfrågor, nuläget

 •   14

  Arrende och borgensåtagande, ställplatser vid småbåtshamnen i Bräcke

 •   15

  Etableringsläget

 •   16

  Infrastrukturfrågor, regionen

 •   17

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.