Hoppa över navigering

Samhälls- och näringslivsutskottet

Samhälls- och näringslivsutskottet
 •   1

  Val av justerare, upprop och fastställande av dagordning

 •   2

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Översiktsplanen, nuläget

 •   5

  Kommundelegationen, nuläget rivningar

 •   6

  Vakansläget hyreslägenheter

 •   7

  Försäljningsobjekt fastigheter

 •   8

  Marknadsföring av tomtmark, nuläget

 •   9

  Upphandling av mäklartjänster

 •   10

  Förvärv och rivning av fastigheter, Bräcke tätort

 •   11

  Stöd till byaktiviteter

 •   12

  Landsbygdsutveckling, nuläget

 •   13

  Infrastrukturfrågor, nuläget

 •   14

  Laddinfrastruktur, nuläget

 •   15

  Motion om solcellsparker, nuläget

 •   16

  SBO, nuläget

 •   17

  Ekonomi, nuläget

 •   18

  MidSweden365 AB, nuläget

 •   19

  Yttrande, hastighetsbegränsning Västanede

 •   20

  Arrendeavtal, ställplatser vid småbåtshamnen i Bräcke

 •   21

  Ansökan Studentkåsan

 •   22

  Årets företagarfest 2024

 •   23

  Etableringsläget

 •   24

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.