Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

 •   2

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Översiktsplanen, nuläget

 •   5

  Organisationsöversynen, nuläget

 •   6

  Ekonomi, nuläget

 •   7

  Kommundelegationen, nuläget rivningar

 •   8

  Kommunal parkeringsövervakning

 •   9

  Försäljningsobjekt fastigheter

 •   10

  Vakansläget hyreslägenheter

 •   11

  Ny taxa för mark- och fastighetsförsäljningar

 •   12

  Hastighetsbegränsningar Gällö samhälle

 •   13

  Skyddsrum, nuläget

 •   14

  Trafikflödesanalys

 •   15

  Infrastrukturfrågor, nuläget

 •   16

  Företagsbesök, EasyFill/Enjoy Sales AB

 •   17

  Etableringsläget

 •   18

  Redovisning av varuhemsändningen 2023

 •   19

  Finansiering Ung Företagsamhet

 •   20

  Blomstrande näringsliv

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.