Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

 •   2

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Övriga frågor

 • Fastighet del av Bräcke 6:2, ett område på ca 369 m2, säljs för 10 kr/m2. Teknik-och infrastrukturavdelningen uppdras att upprätta köpehandlingar. Köparen betalar och ansöker om lagfart. Marken ska genom lantmäteriförrättning avstyckas och sammanslås med köparnas befintliga fastighet Bräcke 6:23 på köparens bekostnad.
 • Fastighet ÅN 1:40, säljs för 5 kr/m2. eller Del av fastighet ÅN 1:40, om ca 7 551m2, säljs för 5kr/m2. Teknik-och infrastrukturavdelningen uppdras att upprätta köpehandlingar. Köparen betalar och ansöker om lagfart och eventuell lantmäteriförrättning som behövs vid alternativ 2, där det tydligt framgår att fiskerätten förblir hos Bräcke kommun.
 •   7

  Nytt snösystem, Mickelbacken

 •   8

  SBO, Lokatten

 •   9

  SBO, Gamla Gellinergården

 •   10

  Vakansläget, hyreslägenheter

 •   11

  Nytt fastighetssystem

 •   12

  Kriterier för bostadskö

 •   13

  Former för föreningskontakt

 •   14

  Framåtblick, kommande stora ärenden

 •   15

  Svenskt Näringsliv, ranking av företagsklimatet

 •   16

  Reflektioner från företagsbesöket

 •   17

  Arrendeavtal skyltbågar, Bräcke samhälle

 •   18

  Arrende och borgensåtagande, ställplatser vid småbåtshamnen i Bräcke

 •   19

  Höstlovsaktiviteter 2023

 •   20

  Näringslivsveckan 2023

 •   21

  Etableringsläget

 •   22

  Etablering av fängelse

 •   23

  Driftstöd till MidSweden 365 AB

 •   24

  Förvärv av byggnad, Ubyn 2:119

 •   25

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.