Hoppa över navigering
  • 1. Justering av protokoll Till justerande utses Barbro Norberg. 2. Upprop Vård- och socialutskottet genomför upprop. Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 3. Fastställande av dagordning Vård- och socialutskottet fastställer dagordningen.
  •   13

    Medgivande privatplacering

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.