Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

 •   3

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   4

  Föregående protokoll

 •   9

  Sammanträdesplan 2024, vård- och socialutskottet

 •   12

  Ansökan om hemtjänst 124,13 timmar/månad

 •   13

  Ansökan om ledsagning enligt Sol 4 kap § 1

 •   14

  Godkännande av familjehem

 •   15

  Omplacering familjehem

 •   16

  Omplacering hem för vård eller boende

 •   17

  Övervägande av vård enligt Sol 6 kap. 8 § första stycket

 •   18

  Övervägande av vård enligt LVU § 2

 •   19

  Övervägande av vård enligt LVU § 2

 •   20

  Övervägande av vård enligt LVU § 2

 •   21

  Begäran om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen

 •   22

  Begäran om överflytt av ärende till annan kommun enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.