Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning

 •   2

  Informationer

 •   3

  Påminnelse om jäv/intressekonflikt

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Ekonomirapport

 •   6

  Revisionsrapport Granskning av arbetet med självförsörjning

 •   7

  Ansökan om bidrag verksamhetsbidrag till Bris för 2024

 •   8

  Vård med placering utom det egna hemmet

 •   9

  Övervägande av vård

 •   10

  Övervägande av vård

 •   11

  Ansökan ekonomiskt bistånd

 •   12

  Övervägande umgängesbegränsning enligt 14 § 1,2 LVU

 •   13

  Förlängd utredningstid

 •   14

  Ansökan om social samvaro enligt SoL 4 kap 1 §

 •   15

  Ansökan om social samvaro enligt SoL 4 kap 1 §

 •   16

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.