Hoppa över navigering
 • 1. Justering av protokoll Till justerande utses 2. Upprop Vård- och socialutskottet genomför upprop. Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 3. Fastställande av dagordning Vård- och socialutskottet fastställer dagordningen enligt förslag.
 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomirapport

 • Vård- och socialutskottet har tagit del av informationen.
 • Vård- och socialutskottet tar del av påminnelse om jäv och intressekonflikter.
 •   6

  Föregående protokoll

 •   7

  Ansökan om social samvaro enligt Sol 4 kap § 1

 •   8

  Utökning av hemtjänsttimmar enligt Sol 4 kap §1

 •   9

  Övervägande av vård TAS BORT!

 •   10

  Övervägande av vård

 •   11

  Godkännande av familjehem samt familjehemsplacering

 •   12

  Godkännande av familjehem samt familjehemsplacering

 •   13

  Godkännande av familjehem samt familjehemsplacering

 •   14

  Godkännande av familjehem samt familjehemsplacering

 •   15

  Godkännande av familjehem samt familjehemsplacering

 •   16

  Förlängd utredningstid

 •   17

  Övriga frågor

 •   18

  Utredning om framtida behov av särskilt boende

 •   19

  Utökning av hemtjänsttimmar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.